Bedrijf
Wijnen en gedistelleerde dranken
Informatie
  Speciaal Wijngaarden
 Wijnaanbouw
 Vervaardiging van wijn
 Wiijnproeverij
 Lokaal
Contact

Wijnaanbouw op onze wijngoeden
Traditionele aanbouw naar moderne maatsstaven
1. De wijnranksnede

Tot de eerste werkzaamheden van elk jaar behoort het terugsnijden van de wijnranken tot op één vruchtscheut. Door het terugsnijden van de scheuten wordt tevens de wijnstok verjongd. Deze arbeid wordt verricht in de maanden december tot en met februari. Na het besnijden ziet een wijnstok in een draadvlechting er uit zoals afgebeeld.


2. Vastbinden van de wijnranken c.q wijnscheuten

Als “binden” bedoelen wij het naar onder buigen en bevestigen van de ene scheut die na de besnijding uit het voorjaar overgebleven is. De scheuten worden zo naar beneden gebogen dat ze op de optimale hoogte voor het rijpingsproces van de druiven hangen. Het vastbinden gebeurt meestal in de maanden maart en april.


3. Grondwerkzaamheden

Parallel tijdens het binden van de scheuten wordt de grond van de wijnbergen bewerkt. De afgesneden scheuten c.q. ranken die tot nu toe nog op de grond van de wijnbergen liggen, worden nu met behulp van versnipperaars tot gemulchte biomassa verkleind. Hierdoor ontstaat een snelle verrotting en de vrijkomende voedingsstoffen worden weer onmiddellijk de wijnstokken ter beschikking gesteld. Al naar behoefte van de aanbouwvlakte en de samenstelling van de grond wordt een verticulator gebruikt. Deze verticuleert , zoals de naam al doet vermoeden, de grond op tot een diepte van 50 tot 60 cm. Hierdoor wordt voor een goede beluchting van het aardrijk gezorgd. De in de vroege zomer vallende grote regenbuien kunnen nu beter in de bodem dringen en beelden hiermee voor de groei van de planten een belangrijke watervoorraad in de bodem.


4. Het kweken van nieuwe scheuten

Van mei tot einde september groeien de nieuwe scheuten aan de wijnstokken. In deze tijd moeten de scheuten gedeeltelijk meervoudig gecultiveerd worden. De scheuten worden zodanig aan het draadgevlecht gebonden dat ze bij wind en storm niet afbreken. Naast het spuiten met plantenbeschermingsmiddelen worden tijdens de groeiperiode ook maaiwerkzaamheden aan de bodembegroeiing en tevens loofsnoeiwerkzaamheden doorgevoerd. Hiertoe worden in de vlakke lagen smalspoor slepers gebruikt. De locaties met een sterke steile helling worden met speciale landbouwmachines bewerkt.


5. De wijnoogst

De meest bekendste werkzaamheid van een wijnboer is de wijnoogst. Juist in de hoogwaardige steile locaties van ons bedrijf prefereren we nog steeds de handmatige oogst.De manuele oogst van de druiven draagt ertoe bij dat een kwalitatieve hoge selectie van het oogstgoed gewaarborgd kan worden welke de basis vormt voor een doorlopende kwaliteit.